Refine your search


You are not logged in Show Basket
  Home     Advanced Search     Back  
Catalogue Search Results

You searched: |  Any field = THS,  |  Author = ulu ezgi,  |  Item type = THS,  | 
Results: 55 found in 0.006 seconds

 
Title
Author
Publisher Edition
Shelf
At
0
Algılanan ebeveyn ilişki tutumlarıyla çatışma çözüm stilleri ve evlilik doyumu arasındaki ilişki /
Near East University, 2021. WM430.5 .C53 2021 NEU Grand Library[General Collection] (2)
Available
0
Alkol Bağımlılarında Kişilik Özellikleri ile Algılanan Ebeveyn Tutumları ve Duygu Düzenleme Becerileri İlişkisi /
Near East University, 2022. WM270 .K87 2022 NEU Grand Library[General Collection] (2)
Available
0
Bağlanma Stilleri ve Kişiler Arası Güven Arasındaki İlişkide Mükemmeliyetçiliğin Aracı Rolü /
Near East University, 2022. BF724 .A48 2022 NEU Grand Library[General Collection] (2)
Available
0
Beliren, Yetişkinlikte Aile İlişkileri, Benlik Saygısı ve Narsistik Kişilik Özelliğinin Sosyal Medya Bağımlılığı ile İlişkisi /
Near East University, 2022. BF697.5 .O96 2022 NEU Grand Library[General Collection] (2)
Available
0
Benlik saygısının, partnere saygı ve partnere ilişkin obsesif-kompulsif belirtiler gösterme açısından incelenmesi /
Near East University, 2021. BF697.5 .K83 2021 NEU Grand Library[General Collection] (2)
Available
0
Borderline tanılı kadın hastalardaterapi motivasyonu ve otobiyografik bellek işlevleri ilişkisi /
Near East University, 2021. RC569.5 E74 2021 NEU Grand Library[General Collection]
Available
0
Covid-19 döneminde kadınların maneviyönelimi, yanlızlık ve benlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi /
Near East University, 2021. WC506 .S48 2021 NEU Grand Library[General Collection] (2)
Available
0
Covid-19 sürecinde psikolojik dayanıklılık ve belirsizliğe tahammülsüzlük arasındaki ilişkinin incelenmesi /
Near East University, 2021. WM270 .A85 2021 NEU Grand Library[General Collection] (2)
Available
0
Çocuklarında otizm spektrum bozukluğu olan ebeveyinlerin tükenmişlik düzeyi ve anksiyete ile baş etme tutumları arasındaki ilişki /
Near East University, 2019. BF721 .K37 2019 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Çocukluk Çağı Olumsuz Yaşantılarına Maruz Kalmış Yetişkin Bireylerin Kontrol Odağı ve Stresle Başa çıkma Tarzlarının İncelenmesi /
Lefkoşa : 2020. WO700 .A48 2020 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
Quick search
Term:
Full phrase Any word

1

2

3

4

5

6

>

>>

Results 1 - 10 of 55 records.
New search | Back to the last search


NEAR EAST UNIVERSITY GRAND LIBRARY +90 (392) 223 64 64 Ext:5536. Near East Boulevard, Nicosia, TRNC
This software is developed by NEU Library and it is based on Koha OSS
conforms to MARC21 library data transfer rules.