Refine your search


You are not logged in Show Basket
  Home     Advanced Search     Back  
Catalogue Search Results

You searched: |  Any field = THS,  |  Author = ulu ezgi,  |  Item type = THS,  | 
Results: 54 found in 0.006 seconds

 
Title
Author
Publisher Edition
Shelf
At
0
Evli Çiftlerde evlilik uyumu ve psikolojik iyi oluş ilşkisi /
Near East University, 2019. BF515 .Y83 2019 NEU Grand Library[General Collection] (1)
NEU Grand Library[Reference Section] (1)
Available
0
Sporcularda Grup Sargınlık Düzeyinin Öz Yeterlilik ve Yaşam Doyumu İle İlişkisi /
Lefkoşa : 2020. BF698 .Y55 2020 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Sağlık çalışanlarında stresle baş etme tarzları, mesleki tükenmişlik ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin incelenmesi /
Near East University, 2021. WM270 .Y39 2021 NEU Grand Library[General Collection] (2)
Available
0
Alkol Bağımlılarında Kişilik Özellikleri ile Algılanan Ebeveyn Tutumları ve Duygu Düzenleme Becerileri İlişkisi /
Near East University, 2022. WM270 .K87 2022 NEU Grand Library[General Collection] (2)
Available
0
KKTC'de Yaşayan Evli Bireylerde Evlilik Doyumunun Covid-19 Psikolojik Sıkıntı ve Psikolojik Sağlamlık ile İlişkisi /
Near East University, 2022. BF515 .U48 2022 NEU Grand Library[General Collection] (2)
Available
0
Ergenlerde özgüven düzeyi beden algısı ve yanlızlık arasındaki ilişki /
Lefkoşa : 2020. HQ796 .T37 2020 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Üniversite öğrencilerinde bağlanma stilleri ile romantik ilişkilerde sorun çözme davranışları ve duygu düzenleme arasındaki ilişki /
Near East University, 2021. BF724 .T67 2021 NEU Grand Library[General Collection] (1)
NEU Grand Library[Not applicable] (1)
Available
0
Kısa Özşefkat Ölçeği'nin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özelliklerinin Yetişkin Örnekleminde İncelenmesi /
Near East University, 2022. BF575 .T67 2022 NEU Grand Library[General Collection] (2)
Available
0
zorunlu göç etmiş kişilerin psikopatolojik durumlarının belirlenmesi ve psikolojik iyi oluş durumlarına etki eden özelliklerin incelenmesi /
Lefkoşa : 2020. BF521 .S56 2020 NEU Grand Library[Reserve Section]
Available
0
Bağlanma Stilleri ve Kişiler Arası Güven Arasındaki İlişkide Mükemmeliyetçiliğin Aracı Rolü /
Near East University, 2022. BF724 .A48 2022 NEU Grand Library[General Collection] (2)
Available
Quick search
Term:
Full phrase Any word

1

2

3

4

5

6

>

>>

Results 1 - 10 of 54 records.
New search | Back to the last search


NEAR EAST UNIVERSITY GRAND LIBRARY +90 (392) 223 64 64 Ext:5536. Near East Boulevard, Nicosia, TRNC
This software is developed by NEU Library and it is based on Koha OSS
conforms to MARC21 library data transfer rules.