Refine your search


You are not logged in Show Basket
  Home     Advanced Search     Back  
Catalogue Search Results

You searched: |  Any field = THS,  |  Author = ulu ezgi,  |  Item type = THS,  | 
Results: 54 found in 0.006 seconds

 
Title
Author
Publisher Edition
Shelf
At
0
Engelli Çocuk Annelerinin Stresle Başa Çıkma Tarzları Ve Algıladıkları Sosyal Desteğin Kaygı Düzeyi İle İlişkisi /
Near East University, 2019 . WS107 .A93 2019 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Madde bağımlılığı olan çocukların annelerindeki ölüm kaygısı, somatizasyon ve anksiyate düzeylerinin belirlenmesi /
Near East University, 2021. WS107.5 .C45 2021 NEU Grand Library[General Collection] (2)
Available
0
Gebelerde doğum korkusunun, Covid-19 korkusu ve eş uyumu ile ilişkisinin incelenmesi /
Near East University, 2022. WQ500 .E78 2021 NEU Grand Library[General Collection] (2)
Available
0
Travma öyküsüne sahip olan/olmayan emekli profesyonel askerlerde sosyal işlev bozukluğu, umutsuzluk ve yaşam doyumunun incelenmesi /
Near East University, 2021. WO700 .D48 2021 NEU Grand Library[General Collection] (2)
Available
0
Çocukluk Çağı Olumsuz Yaşantılarına Maruz Kalmış Yetişkin Bireylerin Kontrol Odağı ve Stresle Başa çıkma Tarzlarının İncelenmesi /
Lefkoşa : 2020. WO700 .A48 2020 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Şehit Ailelerinde Ölüm Kaygısının Umutsuzluk ve Başa Çıkma Tutumu ile İlişkis /
Near East University, 2020 . WM460 .S48 2020 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Evli Bireylerde Kök Aile ĠliĢkilerinin Çift Uyumuna Etkisi /
Near East University, 2020. WM460 .K37 2020 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Algılanan ebeveyn ilişki tutumlarıyla çatışma çözüm stilleri ve evlilik doyumu arasındaki ilişki /
Near East University, 2021. WM430.5 .C53 2021 NEU Grand Library[General Collection] (2)
Available
0
Sağlık çalışanlarında stresle baş etme tarzları, mesleki tükenmişlik ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin incelenmesi /
Near East University, 2021. WM270 .Y39 2021 NEU Grand Library[General Collection] (2)
Available
0
Alkol Bağımlılarında Kişilik Özellikleri ile Algılanan Ebeveyn Tutumları ve Duygu Düzenleme Becerileri İlişkisi /
Near East University, 2022. WM270 .K87 2022 NEU Grand Library[General Collection] (2)
Available
Quick search
Term:
Full phrase Any word

1

2

3

4

5

6

>

>>

Results 1 - 10 of 54 records.
New search | Back to the last search


NEAR EAST UNIVERSITY GRAND LIBRARY +90 (392) 223 64 64 Ext:5536. Near East Boulevard, Nicosia, TRNC
This software is developed by NEU Library and it is based on Koha OSS
conforms to MARC21 library data transfer rules.