Refine your search


You are not logged in Show Basket
  Home     Advanced Search     Back  
Catalogue Search Results

You searched: |  Any field = THS,  |  Subject = psychology, child,  |  Item type = THS,  | 
Results: 14 found in 0.106 seconds

 
Title
Author
Publisher Edition
Shelf
At
0
Boşanmanın çocukların benlik saygısına etkisinin incelenmesi /
Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2004. BF722 .K87 2004 1 - Lost
-
Not Available
0
İstismar ve ihmalin çocuk üzerinde oluşturduğu olumsuz psikolojik sonuçlar /
Çiğdem Atalay
BF722 .A83 2006 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Anne babası ayrı ve birlikte olan ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin psikolojik gelişiminde resim eğitiminin önemi /
Near East University, 2010 BF721 .P45 2010 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Diyabet hastası çocukların psikolojik sorunlarına: danışmalıkta müdahalede bulunulmasına yönelik karşılaştırmalı bilgi ve tutum değerlendirilmesi /
Near East University, 2009 BF721 .O94 2009 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Özel Eğitimde çalışan öğretmenlerin, tükenmişlik, öz yeterlik ve duygu durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi /
Near East University, 2014 LB2840 .N87 2014 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
The psychological impact of domestic violence and child abuse on adolescence and young adolescence in Zimbabwe /
Near East University, 2016 WA308 .G37 2016 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Longterm psychological consequences of child abuse among young adults /
Near East University, 2016 HV741 .H86 2016 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
The relationship between political decision making process, attachment style and parental attitude /
Near East University, 2016 BF575.A86 U88 2016 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Ergenlik Döneminde Algılanan Sosyal Destek İle Doyumu Ve Özgüven İlişkisi /
Near East University , 2016 . BF724 .S87 2016 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Öğretmen Adaylarının Çocuk İstismarı Ve ihmaline Yönelik Farkındalık Ve İhmaline Yönelik Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi /
Near East University, 2017 . BF722 .T49 2017 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
Quick search
Term:
Full phrase Any word

1

2

>

>>

Results 1 - 10 of 14 records.
New search | Back to the last search


NEAR EAST UNIVERSITY GRAND LIBRARY +90 (392) 223 64 64 Ext:5536. Near East Boulevard, Nicosia, TRNC
This software is developed by NEU Library and it is based on Koha OSS
conforms to MARC21 library data transfer rules.