Refine your search


You are not logged in Show Basket
  Home     Advanced Search     Back  
Catalogue Search Results

You searched: |  Any field = THS,  |  Subject = special education,  |  Item type = THS,  | 
Results: 50 found in 0.010 seconds

 
Title
Author
Publisher Edition
Shelf
At
0
Özel eğitim ve kaynaştırma eğitimi uygulanan ilkokullarda özel eğitim hizmetlerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi /
Near East University, 2016 LB3969 .A23 2016 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin kontrol odağı, aile işlevselliği ve psikolojik iyi olma durumlarının incelenmesi /
Near East University, 2020. LC3965 .A23 2020 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Özel gereksinimli bireylere sahip annelerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden beklentileri /
Near East University, 2015 LC4019 .A34 2015 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Özel Eğitim öğretmenlerinin ve yöneticilerinin aile eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilşkin görüşlerinin belirlenmesi (KKTC örneği ) /
Near East University, 2019. LC3969 .A34 2019 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Özel eğitim öğretmenlerinin ve sınıf öğretmenlerinin bütünleştirme uygulamalarına yönelik görüşleri (KKTC örneği ) /
Near East University 2019. LC3969 .A44 2019 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Eğitim Yöneticilerinin Yansıtıcı Düşünce,Stratejik Yönetim Ve Girişimcilik Anlayışlarının Değerlendirilmesi /
Near East University, 2018 . LC3981 .A48 2018 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
İlkokul döneminde özel gereksinimli çocuğu olan ve olmayan ebeveynlerin kaynaştırmaya ilişkin tutumlarının incelenmesi /
Near East University, 2015 LC3969 .A74 2015 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
University of Kyrenia Grand Library[Cyprus Section] (1)
Available
0
Özel Eğitim Politikaları İle İlgili Politikacıların Görüşlerinin Belirtilmesi (KKTC Örneği ) /
Near East University, 2019 . LC3965 .A75 2019 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Öğretmenlik uygulaması I-II derslerinin zihin engelliler öğretmen adaylarının öz-yeterlilik algıları üzerindeki etkisi (KKTC örneği) /
Near East University, 2015 LC4704 .A93 2015 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Özel Gereksinimli Mülteci Çocuklar Ve İlgili Eğitim Personelinin Durumlarının İncelenmesi /
Near East University, 2018 . LC3965 .B37 2018 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
Quick search
Term:
Full phrase Any word

1

2

3

4

5

>

>>

Results 1 - 10 of 50 records.
New search | Back to the last search


NEAR EAST UNIVERSITY GRAND LIBRARY +90 (392) 223 64 64 Ext:5536. Near East Boulevard, Nicosia, TRNC
This software is developed by NEU Library and it is based on Koha OSS
conforms to MARC21 library data transfer rules.