Refine your search


You are not logged in Show Basket
  Home     Advanced Search     Back  
Catalogue Search Results

You searched: |  Any field = THS,  |  Subject = special education, special education teacher,  |  Item type = THS,  | 
Results: 7 found in 0.014 seconds

 
Title
Author
Publisher Edition
Shelf
At
0
özel Eğitim Ve İş Uygulama Merkezlerinde Serebral Palsili Çocuklar İle çalışan Öğretmenlerin Ve Bu Çocukların Ebeveyinlerinin Sorunların Belirlenmesi /
Near East University, 2018 . LB2805 .K39 2018 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ile iş aile yaşam dengesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi /
Near East University, 2019. LB2805 .D43 2019 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Özel eğitimde montossori yönteminin kullanımına yönelik öğretmenlerin yeterlik algılarının geliştirilen ölçek aracılığı ile belirlenmesi /
Near East University, 2019. LB2805 .E53 2019 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Özel eğitim öğretmenlerinin derslerde oyun kullanımı hakkındaki görüşlerinin incelenmesi /
Near East University, 2019. LC3969 .B53 2019 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Özel eğitim öğretmenleri için mesleki etik ilkelerinin incelenmesi (KKTC örneği) /
Near East University, 2019. LC3969 .B57 2019 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Özel Eğitim Öğretmenlerinin gömülü öğretime yönelik görüşlerinin incelenmesi /
Near East University, 2019. LC3969 .T37 2019 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Özel eğitim öğretmenlerinin çocuklardaki dil ve konuşma bozuklulklarına yönelik tutum ve bilgilerinin değerlendirilmesi /
Near East University, 2020. LB1050.5 T84 2020 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
Quick search
Term:
Full phrase Any word

Results 1 - 10 of 7 records.
New search | Back to the last search


NEAR EAST UNIVERSITY GRAND LIBRARY +90 (392) 223 64 64 Ext:5536. Near East Boulevard, Nicosia, TRNC
This software is developed by NEU Library and it is based on Koha OSS
conforms to MARC21 library data transfer rules.