Refine your search


You are not logged in Show Basket
  Home     Advanced Search     Back  
Catalogue Search Results

You searched: |  Author = Çağlar, Mehmet,,  | 
Results: 47 found in 0.012 seconds

 
Title
Author
Publisher Edition
Shelf
At
0
Zihinsel engelli çocuğa sahip ailelerin aile işlevleri ve kaygılarının belirlenmesi /
Near East University, 2011 WS107 .C36 2011 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Yönetici ve öğretmenlerin kendi performans yeterliliklerine ilişkin görüşleri /
Near East University, 2010 LB2838 .S45 2010 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Üniversite son sınıf öğrencilerinin atılganlık düzeyleri ve denetim odakları ile akademik başarıları arasındaki ilişki /
Near East University, 2010 BF575.A85 D56 2010 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Özel ve devlet okulları yöneticilerinin tutum ve davranışlarının öğretmen motivasyonu ile olan ilişkilerinin karşılaştırmalı analizi /
Near East University, 2010 LB2840 .E76 2010 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Öğretmen Yaratıcılığı Ve Okul Yöneticilerinin Fiziksel Ortam Hazırlama Durumları İle Öğrenci Yaratıcığı Arasındaki İlşkiler /
Near East University, 2016 . LB2805 .D34 2016 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Okulların Örgütlenme Düzenlerinin Kolej Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi /
Near East University, 2018 . HD31 .K67 2018 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Öğretmen performansının değerlendirmelerinde algı farkları /
Near East University, 2006 LB2838 .D46 2006 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin anadili kullanma becerileri /
Near East University, 2011 LB2823 .V87 2011 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Öğretmen adaylarının bilgisayar kullanma yeterliliklerinin belirlenmesi /
Near East University, 2011 LB1028.43 .T46 2011 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarının yeterlilik düzeyleri ve yönetici görüşleri /
Near East University, 2007 LB1117 .D34 2007 NEU Library[Reserve Section]
Available
Quick search
Term:
Full phrase Any word

1

2

3

4

5

>

>>

Results 1 - 10 of 47 records.
New search | Back to the last search


NEAR EAST UNIVERSITY GRAND LIBRARY +90 (392) 223 64 64 Ext:5536. Near East Boulevard, Nicosia, TRNC
This software is developed by NEU Library and it is based on Koha OSS
conforms to MARC21 library data transfer rules.