Refine your search


You are not logged in Show Basket
  Home     Advanced Search     Back  
Catalogue Search Results

You searched: |  Author = Akıntuğ, Yeliz.,  | 
Results: 9 found in 0.007 seconds

 
Title
Author
Publisher Edition
Shelf
At
0
Lise öğrencilerinin yalnızlık düzeylerini etkileyen yaşam alanı değişkenleri ve kişisel değişkenlerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi /
Near East University, 2012 BF575.L7 .A39 2012 NEU Grand Library[Reserve Section]
Available
0
İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi /
Near East University, 2012 HF5381.5 .G85 2012 NEU Grand Library[Reserve Section]
Available
0
Super'in benlik kuramına dayalı olarak geliştirilen grup rehberliği programının ergenlerde mesleki olgunluk ve karar verme becerilerine etkisi /
Near East University, 2012 BF698 .A35 2012 NEU Grand Library[Reserve Section]
Available
0
Psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerinin KKTC ortaöğretim kurumlarındaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin yeterlik algıları /
Near East University, 2013 LB1027.5 .E97 2013 NEU Grand Library[Reserve Section]
Available
0
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin, cinsel sağlık ve cinsellikle ilgili bilgi, görüş ve davranışlarının belirlenmesi /
Near East University, 2014 HQ35.2 .E55 2014 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
KKTC'de birlikte yaşayan ailelerin genel işlevlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi /
Near East University, 2014 HQ515 .O93 2014 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Liselerde çalışan okul psikolojik danışmanlarının tükenmişlik düzeylerinin değerlendirilmesi /
Near East University, 2014 BF481 .K63 2014 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Üniversite öğrencilerinin ortoreksiya nervosa düzeyleri ile beden algısı ve obsesif kompulsif bozukluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi /
Near East University, 2015 BF697.5.B63 E73 2015 NEU Grand Library[General Collection] (1)
NEU Grand Library[Reserve Section] (1)
Available
0
Lise Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerinin Çeşitli Degişkenler Açısından İncelenmesi (Lefkoşa Türk Lisesi Örneği ) /
Near East University, 2014 . LB1027.5 G85 2014 NEU Grand Library[Reserve Section]
Available
Quick search
Term:
Full phrase Any word

Results 1 - 10 of 9 records.
New search | Back to the last search


NEAR EAST UNIVERSITY GRAND LIBRARY +90 (392) 223 64 64 Ext:5536. Near East Boulevard, Nicosia, TRNC
This software is developed by NEU Library and it is based on Koha OSS
conforms to MARC21 library data transfer rules.