Refine your search


You are not logged in Show Basket
  Home     Advanced Search     Back  
Catalogue Search Results

You searched: |  Author = Kalafat, Yaşar,,  | 
Results: 31 found in 0.005 seconds

 
Title
Author
Publisher Edition
Shelf
At
0
Doğu Anadolu'da eski Türk inançlarının izleri /
ISBN: 9754560374
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1990. HQ NEU Grand Library[General Collection]
Available
6
Şark Meselesi Işığında Şeyh Sait Olayı, Karekteri, Dönemindeki İç ve Dış Olaylar /
ISBN: 9754510830
Boğaziçi Yayınları, 1992 . DR590 .K35 1992 NEU Grand Library[General Collection] (2)
Available
1
Balkanlar'dan Uluğ Türkistan'a Türk Halkı İnançları /
ISBN: 975172838X
T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları , 2002- GR268.T86 K35 NEU Grand Library[General Collection]
Available
0
Balkanlar'dan Uluğ Türkistan'a Türk Halk İnançları 1:
Hazar,Karakalpak,Karapapağ,Dağıstan,Nogay,Kabartay,Karaçay,Karay,Ahıska,Bulgar,Gagauz,Başkurt,Çavuş,Altay,Kazak,Tatar Türkleri/
ISBN: 9751728398
Kültür Bakanlığı, 2002. GR280 .K35 2002 NEU Grand Library[General Collection] (1)
Yeniboğaziçi Grand Library[General Collection] (1)
Available
0
Kuzey Afganistan Türkleri (Özbekler, Türkmenler, Hazaralar , Afşarlar, Kazaklar) ve karşılaştırmalı halk inançları /
ISBN: 9754980896
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1994. GR307.A3 K35 1994 NEU Grand Library[General Collection]
Available
9
Kırım-Kuzey Kafkasya :
sosyal antropoloji araştırmaları /
ISBN: 9756769025
Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, 1999. GR203.8 .K35 1999 NEU Grand Library[General Collection] (2)
Yeniboğaziçi Grand Library[General Collection] (1)
Yeniboğaziçi Grand Library[İsmail Bozkurt Section] (2)
Available
4
Güney Kafkasya :
Sosyal antropoloji araştırmaları /
ISBN: 9756769076
Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları: 2000 . DK511.C2 K25 2000 NEU Grand Library[General Collection] (1)
University of Kyrenia Grand Library[General Collection] (1)
Available
0
İran Türklüğü :
jeokültürel boyut /
ISBN: 9756480254
Yeditepe Yayınevi ; 2005. DS269.T8 K345 2005 NEU Grand Library[General Collection]
Available
3
Doğu Anadolu'da eski Türk inanclarının izleri /
ISBN: 9751608104
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi, 1995. GR280 .K35 1995 NEU Grand Library[General Collection] (1)
University of Kyrenia Grand Library[General Collection] (1)
Yeniboğaziçi Grand Library[İsmail Bozkurt Section] (1)
Available
0
Makedonya Türkleri (Türkmenler, Torbeşler/Turkbaş, Çenkeriler ve Yörükler) arasında yaşayan halk inançları /
ISBN: 9754980756
GR260.2.M33 K35 1994 NEU Grand Library[General Collection] (1)
University of Kyrenia Grand Library[General Collection] (1)
Yeniboğaziçi Grand Library[General Collection] (1)
Available
Quick search
Term:
Full phrase Any word

1

2

3

4

>

>>

Results 1 - 10 of 31 records.
New search | Back to the last search


NEAR EAST UNIVERSITY GRAND LIBRARY +90 (392) 223 64 64 Ext:5536. Near East Boulevard, Nicosia, TRNC
This software is developed by NEU Library and it is based on Koha OSS
conforms to MARC21 library data transfer rules.