Refine your search


You are not logged in Show Basket
  Home     Advanced Search     Back  
Catalogue Search Results

You searched: |  Author = Gazi, Zehra Altınay,,  | 
Results: 11 found in 0.004 seconds

 
Title
Author
Publisher Edition
Shelf
At
0
KKTC ortaöğretim kurumlarındaki eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerin karşılaşılan disiplin sorunlarına yönelik çözüm yaklaşımları /
Near East University, 2012 LB3012 .H66 2012 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Özel eğitim merkezlerindeki yönetsel yeterliğin yönetici-öğretmen ve velilerin görüşlerine göre incelenmesi /
Near East University, 2012 LB2806.3 .O38 2012 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Eğitimde yönetsel davranışların örgütsel güvene etkisi: Devlet okullarında bir durum çalışması /
Near East University, 2013 LB2805 .O37 2013 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Çevrimiçi öğrenme ortamında kişisel lider olma uygulamaları ve değerlendirilmesi /
Near East University, 2013 LB1044.87 .B34 2013 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Practıce Of Connectıvısm As Learnıng Theory: Enhancıng Learnıng Process Through Socıal Networkıng Sıte (Facebook)
Near East University, 2013. LC5800 .P73 2013 NEU Library[Online electronic]
Available
0
The Film As Visual Aided Learning Tool In Classroom Management Course
Hacettepe Universitesi, 2011. LB1027 .F55 2011 NEU Library[Online electronic]
Available
0
İlkokul Öğretmenlerinin Alınan Kararlara Katılma Durumları Ve Katılma İstekleri İle İş Motivasyonları Arasındaki İlişki /
Near East University , 2016 . LB1556 .G87 2016 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
İnsan kaynakları Yönetimine Göre Kurumlarda Çalışanların Mesleki Gelişimi Ve Egitiminin Değerlendirilmesi /
Near East University, 2017 . HF5549 .K37 2017 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Ortaöğretim Kademesinde Görev Yapan Yönetici Ve Öğretmenlerin Siber Zorbalığa Yönelik Stratejilerinin geliştirilmesi /
Near East University, 2018 . LB1140 .O93 2018 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
İlköğretim kurumlarında Okul yöneticileri ve Öğretmenlere yönelik kalite uygulamaları üzerine bir eylem araştırması /
Near east University , 2019 . LB2805 .O93 2019 NEU Library[Reserve Section]
Available
Quick search
Term:
Full phrase Any word

1

2

>

>>

Results 1 - 10 of 11 records.
New search | Back to the last search


NEAR EAST UNIVERSITY GRAND LIBRARY +90 (392) 223 64 64 Ext:5536. Near East Boulevard, Nicosia, TRNC
This software is developed by NEU Library and it is based on Koha OSS
conforms to MARC21 library data transfer rules.