Refine your search


You are not logged in Show Basket
  Home     Advanced Search     Back  
Catalogue Search Results

You searched: |  Any field = THS,  |  Item type = THS,  | 
Results: 5768 found in 0.224 seconds

 
Title
Author
Publisher Edition
Shelf
At
0
Üniversite öğrencilerinin üniversite yaşamlarındaki yaşam olaylarının depresyon ve kaygı ile ilşkisi /
Near East University, 2019. BF575 .K55 2019 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Psikiyatrik tanı alan çocuk ve ergenlerin ebeveylerinde kaygı ve depresyon düzeylerinin tanı grubu ile ilişkisi /
Near East University, 2019. BF575 .K67 2019 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Lise öğrencilerinin yalnızlık düzeylerini etkileyen yaşam alanı değişkenleri ve kişisel değişkenlerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi /
Near East University, 2012 BF575.L7 .A39 2012 NEU Library[Reserve Section]
Available
1
Sağlık Çalışanlarında İkincil Travmatik Stres İle Psikolojik Dayanıklılık Ve Mesleki Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi /
Near East University, 2018 . BF575 .M45 2018 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
1
Annelerin bağlanma stilleri ve stresle başa çıkma tarzları ile maternal bağlanmanın ilişkisi :
öz duyarlılığın aracı rolü /
Near East University, 2018. BF575 .N33 2018 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
The relationship between depression,anxiety stress and academic performance among university students/
Fatuma Habiibu Nakiwala ; thesis supervisor Assist.Prof.Deniz Ergün
BF575 .N35 2018 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Evli kadınlardaki kaygı düzeyi ve erken dönemde algılanan ebeveyn tutum biçimleri açısından incelenmesi /
Near East University, 2019 . BF575 .O38 2019 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stillerinin Stres Düzeyi,Stresle Başetme Yöntemleri Ve Farklı demografik Özelliklere Göre İncelenmesi /
Near East University, 2018 . BF575 .O93 2018 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Bireylerin Üstbiliş Süreçlerinin Ve Öz Yeterlik Algılarının Depresyon Seviyeleri İle Olan lişkisinin incelenmesi /
Near East University, 2019 . BF575 .O93 2019 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Üniversite Öğrencisi Kadın ve Erkeklerin Toplumsal Cinsiyet Algısının Anksiyete ve Öfke Düzeyleri Üzerindeki Etkisinin İnelenmesi/
Near East University, 2018 . BF575 .O98 2018 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
Quick search
Term:
Full phrase Any word

<<

<

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

>

>>

Results 101 - 110 of 5768 records.
New search | Back to the last search


NEAR EAST UNIVERSITY GRAND LIBRARY +90 (392) 223 64 64 Ext:5536. Near East Boulevard, Nicosia, TRNC
This software is developed by NEU Library and it is based on Koha OSS
conforms to MARC21 library data transfer rules.