Refine your search


You are not logged in Show Basket
  Home     Advanced Search     Back  
Catalogue Search Results

You searched: |  Any field = THS,  |  Item type = THS,  | 
Results: 5320 found in 0.028 seconds

 
Title
Author
Publisher Edition
Shelf
At
0
Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Yaşam Doyumu,Psikolojik Sağlamlık Ve öz-Duyarlık Düzeylerinin İncelenmesi /
Near East University, 2018 . BF698 .A55 2018 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Emekli Astsubaylardan Psikolojik Belirtiler,Psikolojik Yardım Arama Tutumları Ve Yaşam Doyumu /
Near East University, 2019 . BF698 .A78 2019 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Sağlamlık Düzeyinin Kişinin Mizaç Özellikleri, Çocukluk Dönemi Travma Durumları,Ebeveyn Tutumları Ve Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi /
Near East University, 2018 . BF698 .A85 2018 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlıkları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi /
Near East University, 2019 . BF698 .B53 2019 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Mükemmeliyetçilik,Olumsuz Değerlendirme Korkusu Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi /
Near East University, 2018 . BF698 .B89 2018 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Ergenlerin Bazı Sosyodemografik Verilerinin Öz-Yeterlilik Algıları İle Akran Zorbalığı Üzerindeki Yordayıcı Etkisi /
Near East University, 2019 . BF698 .D53 2019 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Yoga yapan ve yapmayan bireylerin Algılanan Stres ve Yaşam memnuniyetlerinin karşılaştırılması /
Near East University, 2019. BF698 .G88 2019 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Lefkoşa bölgesi'nde yaşayan emekli bireylerde emeklilik dönemi doyum düzeyini etkileyen faktörlerin incelenmesi /
Near East University, 2019. BF698 .H37 2019 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Öğretmenlerin yaşam doyumunu yordayan faktörler:Stresle başa çıkma tarzları, mesleki tükenmişlik,yaşam doyumu /
Near East University, 2019. BF698 .O74 2016 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Sağlamlık,Yaşam Doyumu Ve Affetme Düzeylerinin İncelenmesi /
Near East University, 2018 . BF698 .O98 2018 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
Quick search
Term:
Full phrase Any word

<<

<

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

>

>>

Results 161 - 170 of 5320 records.
New search | Back to the last search


NEAR EAST UNIVERSITY GRAND LIBRARY +90 (392) 223 64 64 Ext:5536. Near East Boulevard, Nicosia, TRNC
This software is developed by NEU Library and it is based on Koha OSS
conforms to MARC21 library data transfer rules.