Refine your search


You are not logged in Show Basket
  Home     Advanced Search     Back  
Catalogue Search Results

You searched: |  Any field = THS,  |  Item type = THS,  | 
Results: 5539 found in 0.029 seconds

 
Title
Author
Publisher Edition
Shelf
At
0
Öğrencilerin sosyotelist olma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi /
Near East University, 2020. BF697 .U97 2020 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Kuraldışı davranışlar gösteren ergenlerin annelerinin sürekli öfkeleri ve öfke tarzı, depresyon ve anksiyete düzeylerinin incelenmesi /
Şener Yazıcı ;thesis supervisorProf.Dr.Ebru Çakıcı
Near East University, 2018 . BF697 .Y39 2018 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Sosyal medya Bağlılığının Sosyodemografik Değişkenler Narsistik Kişilik ve Empati İle İlişkisinin İncelenmesi /
Near East University, 2019 . BF697 .Y55 2019 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Kadınlarda benlik saygısı,beden algısı ve öfkenin yeme tutumu ile ilşkisi /
Near East University, 2019 . BF697 .Y55 2019 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Türk halk oyunları oynayan 14-16 yaş grubu kız ve erkeklerin bazı şahsiyet boyutlarının incelenmesi /
Marmara Üniversitesi, 1997. BF698.4 .A48 1997 Storage -
Ask reception
0
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,'nde yaşayan Üçüncü Kültür Bireylerin Ve Anne Babalarının Yaşam Doyumu, Kültürlenme Tutumları ve Psikolojik Durumlarının İncelenmesi /
Near East University, 2018 . BF698.9 A78 2018 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
1975 yılında türkiye'den KKTC'ye göç etmiş bireylerde kültürlerarası adaptasyon ve benlik sayısı ilişkisi /
Near East University, 2019. BF698.9 .O28 2019 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Super'in benlik kuramına dayalı olarak geliştirilen grup rehberliği programının ergenlerde mesleki olgunluk ve karar verme becerilerine etkisi /
Near East University, 2012 BF698 .A35 2012 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
The relationship between anger expression and personality traits /
Near East University, 2015 BF698 .A36 2015 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Algılanan ebeveyn tutumlarının koşullu öz-değerdeki ve depresyon ile ilşkisi /
Near East University, 2019. BF698 .A48 2019 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
Quick search
Term:
Full phrase Any word

<<

<

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

>

>>

Results 161 - 170 of 5539 records.
New search | Back to the last search


NEAR EAST UNIVERSITY GRAND LIBRARY +90 (392) 223 64 64 Ext:5536. Near East Boulevard, Nicosia, TRNC
This software is developed by NEU Library and it is based on Koha OSS
conforms to MARC21 library data transfer rules.