Refine your search


You are not logged in Show Basket
  Home     Advanced Search     Back  
Catalogue Search Results

You searched: |  Any field = THS,  |  Item type = THS,  | 
Results: 5441 found in 0.031 seconds

 
Title
Author
Publisher Edition
Shelf
At
0
Periodontal hastalığa sahip bireylerde subgingival alanda ultrasonik aygıtlarla yapılan kök yüzeyi düzleştirmesi işlemine ek olarak bazı lokal antimikrobiyal ajanların etkinliğinin klinik parametreler ve halitozis açısından değerlendirilmesi /
Near East University, 2015 WU240 .T86 2015 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Periodontal defeklerin değerlendirilmesinde digital intraoral periapikal ve konik ışınlı kompüterize tomografi görüntüleme yöntemlerinin karşılaştırılması /
Near East University, 2017. WU240 .M57 2017 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Kord kanındaki 25-Hidroksivitamin D Değerlerinin Erken Çocukluk Çağı Çürükleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi /
Near East University, 2017 . WU240 .K67 2017 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Bilgisayarlı mikrotomografi ile furkasyon tutumlu olan kombine lezyonlarda açılan aksesuar kanallarının yapı,şekil ve dağılımlarının belirlenmesi /
Near East University, 2019. WU240 .C46 2019 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Periodontal Hastalığa Sahip Bireylerde ;Küretler Ve Ultrasonik Aygıtlar yapılan Subgingival Küretaj İşlemine Ek Olarak Perioflow Uygulamasının Klinik Parametreler Ve Halitozis Üzeindeki Etkisinin Degerlendirilmesi /
Near East University, 2017 . WU240 .C39 2017 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Dentin hassasiyetinin tedavisinde erbiyum, krom: itriyum- skandiyum-galyum-garnet lazerin, subaplatif dozlarda uygulanmasının immediat etkisinin klinik olarak değerlendirilmesi ve yüzey değişikliklerinin taramalı elektron mikroskobu ile incelenmesi /
Near East University, 2011 WU240 .B39 2011 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
ER,CR:YSGG lazerin antimikrobiyal etkinliğinin ve kök kanal duvarları üzerinde oluşturduğu morfolojik değişimlerin in vitro koşullarda değerlendirilmesi /
Near East University, 2014 WU230 .O95 2014 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Farklı kanal yıkama teknikleriinin, değişik son yıkama solüsyonlarının dentin tübül penetrasyonuna etkisinin lazer taramalı konfokal mikroskop ile incelenmesi /
Yakın Doğu Üniversitesi , 2018. WU230 .K83 2018 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Maksiller birinci premolarda fonksiyonel tüberkül kaybının farklı materyal ve yöntemlerle restorasyonunun sonlu elemanlar stres analiz yöntemiyle incelenmesi /
Near East University, 2017. WU230 .G85 2017 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Restoratif materyal,rezin siman ve intrakoronal kavite derinliğinin endokron restorasyonlarda kırılma direnci ve mikrosızıntıya etkisinin değerlendirilmesi /
Near East University, 2019. WU230 .G43 2019 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
Quick search
Term:
Full phrase Any word

<<

<

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

>

>>

Results 161 - 170 of 5441 records.
New search | Back to the last search


NEAR EAST UNIVERSITY GRAND LIBRARY +90 (392) 223 64 64 Ext:5536. Near East Boulevard, Nicosia, TRNC
This software is developed by NEU Library and it is based on Koha OSS
conforms to MARC21 library data transfer rules.