Refine your search


You are not logged in Show Basket
  Home     Advanced Search     Back  
Catalogue Search Results

You searched: |  Author = Çağlar, Mehmet,,  | 
Results: 47 found in 0.013 seconds

 
Title
Author
Publisher Edition
Shelf
At
0
Özel ve devlet okulları yöneticilerinin tutum ve davranışlarının öğretmen motivasyonu ile olan ilişkilerinin karşılaştırmalı analizi /
Near East University, 2010 LB2840 .E76 2010 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Okulunda kaynaştırma eğitimi uygulanan ve uygulanmayan okul idarecileri ve öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik tutumlarının belirlenmesi /
Near East University, 2009 LB3969 .D34 2009 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Bilgisayar kullanma tür ve sıklığının ergenlerde öfke ve saldırganlık düzeyine etkileri /
Near East University, 2009 WS462 .Y34 2009 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin anadili kullanma becerileri /
Near East University, 2011 LB2823 .V87 2011 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Okullardaki çocuk istismarının orta öğretimde görev yapan eğitimcilerin görüşlerine göre değerlendirilmesi /
Near East University, 2011 HV6626.5 .A33 2011 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Eğitim yöneticileri bakış açısı ile AB ülkeleri okul öncesi eğitim sistemlerindeki farklı yaklaşımların KKTC okul öncesi eğitim yaklaşımı ile karşılaştırmalı analizi /
Near East University, 2009 LB1140.2 .D46 2009 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Kolej öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkin kullanabilme yeterlilikleri /
Near East University, 2009 LB3051 .H35 2009 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Cinsel yönelime bağlı tutumların meslek seçimine ve toplumsal gelişime yansımasının analizi /
Near East University, 2013 HD6285 .D87 2013 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Ergenlerde okul başarısızlığının nedenlerinin örgün eğitimde yer alan eğitimcilerin görüşlerine göre değerlendirilmesi /
Near East University, 2011 LA1482 .D38 2011 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
İlköğretim Denetlemelerinin Farklılaştırılmış Denetim Modelini Uygulanabilir Bulmalarının Değerlendirilmesi /
Near east University , 2016 . LB2822 .I93 2016 NEU Library[Reserve Section]
Available
Quick search
Term:
Full phrase Any word

<<

<

4

5

>

>>

Results 31 - 40 of 47 records.
New search | Back to the last search


NEAR EAST UNIVERSITY GRAND LIBRARY +90 (392) 223 64 64 Ext:5536. Near East Boulevard, Nicosia, TRNC
This software is developed by NEU Library and it is based on Koha OSS
conforms to MARC21 library data transfer rules.