Refine your search


You are not logged in Show Basket
  Home     Advanced Search     Back  
Catalogue Search Results

You searched: |  Author = Birol, Cem,,  | 
Results: 43 found in 0.026 seconds

 
Title
Author
Publisher Edition
Shelf
At
0
KKTC ilkokul yöneticilerinin okul kültürünün oluşturulması, sürdürülmesi ve değiştirilmesindeki rolü /
Near East University, 2008 LB2805 .C56 2008 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilkokul öğretmeni yetiştirme süreci ile ilgili bir mevcut durum analizi /
Near East University, 2009 LB1715 .K37 2009 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Okul öncesi ve ilköğretim süreçlerinde okul ortamında yer alacak müzik atölyeleri ile ilgili öğretmen ve yönetici görüşleri temelinde karşılaştırmalı analiz /
Near East University, 2013 MT1 .A48 2013 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Super'in benlik kuramına dayalı olarak geliştirilen grup rehberliği programının ergenlerde mesleki olgunluk ve karar verme becerilerine etkisi /
Near East University, 2012 BF698 .A35 2012 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Okul öncesi kurumlarda çalışan ve çalışmaya aday olan erkek öğretmenlere yönelik öğretmen tutumları /
Near East University, 2008 LB1140.2 .Y35 2008 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Öğretmenlerin iletişimsel yeterliliklerinin öğrencilerin iletişim korku düzeylerine etkilerine yönelik karşılaştırmalı değerlendirme /
Near East University, 2009 LB2823 .I53 2009 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
KKTC'deki devlet okullarında rehber öğretmenlerin görevleri ve rehberlik hizmetleri konusundaki bilinçlilik düzeyi /
Near East University, 2010 LB1027.5 .A38 2010 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerin okulöncesi eğitim sistemlerine yönelik karşılaştırmalı değerlendirme /
Near East University, 2008 LB1140.2 .I47 2008 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Evrensel yeterliliğe sahip öğrenci yetiştirebilme sürecinde bir girişimci üniversitedeki öğrenci memnuniyetine ilişkin araştırma (Yakın Doğu Üniversitesi örneği) /
Near East University, 2012 LB2331.62 .I85 2012 NEU Library[Reserve Section]
Available
3
Eğitim psikolojisi /
Afşar, 2012. LB1051 .B57 2012 University of Kyrenia Grand Library[University Of Kyrenia]
Available
Quick search
Term:
Full phrase Any word

<<

<

4

5

>

>>

Results 31 - 40 of 43 records.
New search | Back to the last search


NEAR EAST UNIVERSITY GRAND LIBRARY +90 (392) 223 64 64 Ext:5536. Near East Boulevard, Nicosia, TRNC
This software is developed by NEU Library and it is based on Koha OSS
conforms to MARC21 library data transfer rules.