Refine your search


You are not logged in Show Basket
  Home     Advanced Search     Back  
Catalogue Search Results

You searched: |  Any field = THS,  |  Author = çakıcı ebru,  |  Item type = THS,  | 
Results: 67 found in 0.006 seconds

 
Title
Author
Publisher Edition
Shelf
At
0
The Relationship Between Depression ,Hopelessness And Sense Of Control Among University Students /
Near East University, 2018 . BF575 .E94 2018 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Examining The Role Of Scene Content,Cognitive Function,And Demographic Factors On Boundary Extension /
Near East University, 2018 . BF241 .S46 2018 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Kuraldışı davranışlar gösteren ergenlerin annelerinin sürekli öfkeleri ve öfke tarzı, depresyon ve anksiyete düzeylerinin incelenmesi /
Şener Yazıcı ;thesis supervisorProf.Dr.Ebru Çakıcı
Near East University, 2018 . BF697 .Y39 2018 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Yaşam Doyumu,Psikolojik Sağlamlık Ve öz-Duyarlık Düzeylerinin İncelenmesi /
Near East University, 2018 . BF698 .A55 2018 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Madde Kullanımı Olan Ve Olmayan Bireylerin Çocukluk Çağı Örselenmesi Ve Travmatik Yaşantıları Açısından /
Near East University, 2018 . WM270 .S23 2018 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Üniversite öğrencileri arasında sosyal medya kullanımı ve sosyal kaygı arasındaki ilişkinin incelenmesi/
Near East University, 2018. BF697.5 .C3 2018 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Üniversite Öğrencilerinde Sigara,Alkol Kullanımı İle Problem Çözme Becerileri Ve İç Dış Kontrol Odağının İncelenmesi /
Near East University, 2018 . WM274 .U48 2018 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Bireylerin Üstbiliş Süreçlerinin Ve Öz Yeterlik Algılarının Depresyon Seviyeleri İle Olan lişkisinin incelenmesi /
Near East University, 2019 . BF575 .O93 2019 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Mutluluk Düzeyinin Kişilik Özellikleri,Dini Yönelim Biçimi Ve Demografik Özelliklerle İlişkisi /
Near East University, 2019 . BF697.5 E93 2019 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Okulda Zorbalık İle Duygusal Zeka Ve Demografik Değişkenlerin İlşkisinin İncelenmesi /
Near East University, 2019 . BF531 .S56 2019 NEU Library[Reserve Section]
Available
Quick search
Term:
Full phrase Any word

<<

<

6

7

>

>>

Results 51 - 60 of 67 records.
New search | Back to the last search


NEAR EAST UNIVERSITY GRAND LIBRARY +90 (392) 223 64 64 Ext:5536. Near East Boulevard, Nicosia, TRNC
This software is developed by NEU Library and it is based on Koha OSS
conforms to MARC21 library data transfer rules.