Refine your search


You are not logged in Show Basket
  Home     Advanced Search     Back  
Catalogue Search Results

You searched: |  Any field = THS,  |  Item type = THS,  | 
Results: 5320 found in 0.032 seconds

 
Title
Author
Publisher Edition
Shelf
At
0
Classification of speech signals for hearing aid devices using Concolutional Neural Networks /
Near East University, 2019. QA76.5 .Z36 2019 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Investigation of stress level and paranting style among parents of children diagnosed as attention deficit and hyperactivity disorder /
Near East University, 2019. WM197 .Y49 2019 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Effects of soil properties on corrosion of oil pipeline in North east Nigeria /
Near East University, 2019. TJ220 .I43 2019 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Evaluation of wind energy potential at some selected locations in Northern Cyprus /
Near East University, 2019. TJ820 .A43 2019 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki özel üniversite hastanelerinde çalışan hasta danışmanları ve tıbbi sekreterlerin kullandıkları hastane bilgi yönetim sisteminin değerlendirilmesi /
Near East University, 2019. W62 .S47 2019 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
DC-DC boost converter based onthree Z-source networks /
Near East University, 2019. TK1006 .A94 2019 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
KKTC'de eğitim gören üniversite öğrencilerinde ortoreksiya nervoza eğilimleri ile yeme tutumları ve vücut algısı arasındaki ilişkinin sosyodemografik değişkenler açısından incelenmesi :
Yakın Doğu Üniversitesi örneği /
Near East University, 2019. WM175 .E73 2019 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
İlköğretim kurumlarındaki okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışının geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması /
Near East University, 2019. HD58.7 .O93 2019 NEU Library[Reserve Section]
Available
0
Lise öğrencilerinin matematik öğrenmeye yönelik motivasyonları ile matematiksel ilişkilendirme öz yeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi /
Near East University, 2019. LB1140 .S85 2019 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Eşinin işi nedeni ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan kadınlarda belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri, stresle baş etme biçimleri ve evlilik doyumu /
Near East University, 2019. BF575 .D36 2019 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
Quick search
Term:
Full phrase Any word

<<

<

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

>

>>

Results 5161 - 5170 of 5320 records.
New search | Back to the last search


NEAR EAST UNIVERSITY GRAND LIBRARY +90 (392) 223 64 64 Ext:5536. Near East Boulevard, Nicosia, TRNC
This software is developed by NEU Library and it is based on Koha OSS
conforms to MARC21 library data transfer rules.