Refine your search


You are not logged in Show Basket
  Home     Advanced Search     Back  
Catalogue Search Results

You searched: |  Any field = THS,  |  Item type = THS,  | 
Results: 5768 found in 0.281 seconds

 
Title
Author
Publisher Edition
Shelf
At
0
Bireylerin Üstbiliş Süreçlerinin Ve Öz Yeterlik Algılarının Depresyon Seviyeleri İle Olan lişkisinin incelenmesi /
Near East University, 2019 . BF575 .O93 2019 NEU Grand Library[Reserve Section]
Available
0
Mutluluk Düzeyinin Kişilik Özellikleri,Dini Yönelim Biçimi Ve Demografik Özelliklerle İlişkisi /
Near East University, 2019 . BF697.5 E93 2019 NEU Grand Library[Reserve Section]
Available
0
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine Başvuran Hastalardan Soyutlanan Klebsiella Kökenlerinin Mikrobiyolojik Ve Klinik Fenotipik Karakterlerinin Analizi /
Near East University, 2019 . QV350 .A33 2019 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Fertil Ve İnfertil Bireylerde Spermiyum Kromatin Bütünlüğünün Işık Mikroskobu Düzeyinde Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi /
Near East University, 2019 . QM210 .S28 2019 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Okulda Zorbalık İle Duygusal Zeka Ve Demografik Değişkenlerin İlşkisinin İncelenmesi /
Near East University, 2019 . BF531 .S56 2019 NEU Grand Library[Reserve Section]
Available
0
Security Testing Of Ethiopian E-Governmental Websites Using Penetration Testing Tools /
Near East University, 2019 . TK5105 .D43 2019 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Examınıg The Opinions Of Engineers About Renewable Engery Sources /
Near East University, 2019 . TJ808 .A33 2019 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Building İntegrated Photovoltaic Solar Cells For Small Roof Tiles /
Near East University, 2019 . TK1087 .T37 2019 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Students Motivations Towards learning English :The Case Of A Private University In Slemanı /
Near East University, 2019 . LB1576 .F37 2019 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Desıgn Of A Novel H5N1 Electrochemical Biosensor /
Near East University, 2019 . QT34 .M45 2019 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
Quick search
Term:
Full phrase Any word

<<

<

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

>

>>

Results 5201 - 5210 of 5768 records.
New search | Back to the last search


NEAR EAST UNIVERSITY GRAND LIBRARY +90 (392) 223 64 64 Ext:5536. Near East Boulevard, Nicosia, TRNC
This software is developed by NEU Library and it is based on Koha OSS
conforms to MARC21 library data transfer rules.