Refine your search


You are not logged in Show Basket
  Home     Advanced Search     Back  
Catalogue Search Results

You searched: |  Any field = THS,  |  Item type = THS,  | 
Results: 5768 found in 0.311 seconds

 
Title
Author
Publisher Edition
Shelf
At
0
Yetişkinlerde Utanç ve Suçluluk İle Bağlanma Stilleri Arasındaki İlşkinin İncelenmesi /
Near East University, 2019 . BF575 .Y46 2019 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Evlilik Doyumunu Etkileyen Faktörler /
Near East University, 2019 . BF515 .C35 2019 NEU Grand Library[Reserve Section]
Available
0
Ergenlerin Bazı Sosyodemografik Verilerinin Öz-Yeterlilik Algıları İle Akran Zorbalığı Üzerindeki Yordayıcı Etkisi /
Near East University, 2019 . BF698 .D53 2019 NEU Grand Library[Reserve Section]
Available
0
Benlik Kurgusu Ve Dindarlık Özellikleri İle İstismar Ve İhmali Tanılanması Arasındaki İlşkinin İncelenmesi /
Near East University, 2019 . BF76.5 G43 2019 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
T.C. Başbakanlık Osmanlı arşivinde kayıtlı (BOA.ML.MSF.14445) Kıbrıs'ın Lefkoşa ve diğer kazalarında görevli zaptiye erlerinin künyesini gösteren Osmanlı Maliye Nezareti Mesarifat defterinin transkripsiyon ve değerlendirilmesi /
Near East University, 2019. HJ2151 .G86 2019 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Modeling of wind potential and designing savonius vertical axis wind tubine for urban environment :
numerical, experimental study and economic analysis /
Near East University, 2019. TJ820 .A44 2019 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Akıllı Görme Engelli Bastonu /
Near East University, 2019 . QT34 .S69 2019 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Lefkoşa Geleneksel Türk Evlerinin İç Mekan Öğeleri Üzerine Bir İnceleme /
Near East University, 2019 . NA7394 .K67 2019 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Lefkoşa bölgesi'nde yaşayan emekli bireylerde emeklilik dönemi doyum düzeyini etkileyen faktörlerin incelenmesi /
Near East University, 2019. BF698 .H37 2019 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Cryotherapy success rate of warts treatment using machine learning /
Near East University, 2019. Q335 .S46 2019 NEU Grand Library[Reserve Section] (2)
Available
Quick search
Term:
Full phrase Any word

<<

<

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

>

>>

Results 5221 - 5230 of 5768 records.
New search | Back to the last search


NEAR EAST UNIVERSITY GRAND LIBRARY +90 (392) 223 64 64 Ext:5536. Near East Boulevard, Nicosia, TRNC
This software is developed by NEU Library and it is based on Koha OSS
conforms to MARC21 library data transfer rules.